14. Göğüs Hastalıkları Kış Okulu

14. Göğüs Hastalıkları Kış Okulu

Temel İmmunoloji
18 Şubat 2015 Çarşamba 11:00-11:30 / Ana SalonŞiddete Eğilimli Hasta Ve/Veya Hasta Yakınına Yaklaşım
18 Şubat 2015 Çarşamba 11:30-12:00 / Behçet Uz İstasyonuEpidemiyoloji Bilimine Giriş
18 Şubat 2015 Çarşamba 17:30-18:00 / Behçet Uz İstasyonuNasıl Hipotez Kurarım?
18 Şubat 2015 Çarşamba 11:30-12:00 / İhsan Rıfat Sabar İstasyonuPulmoner Tromboemboli
18 Şubat 2015 Çarşamba 16:00-16:30 / Necla Özdemir İstasyonuTemel Ve İleri Yaşam Desteği
18 Şubat 2015 Çarşamba 15:30-16:30 / Nusret Karasu İstasyonuNormal Akciğer Grafisi
18 Şubat 2015 Çarşamba 11:30-12:00 / Selahattin Akkaynak İstasyonuTartışma Yazımı Ve Eleştirel Makale Okuma
18 Şubat 2015 Çarşamba 16:00-16:30 / Selahattin Yazıcıoğlu İstasyonuTemel SFT Yorumlama
18 Şubat 2015 Çarşamba 11:30-12:00 / Tevfik Salim (Sağlam) İstasyonuİPF Şüphesinde Tanı Ve Ayırıcı Tanı
18 Şubat 2015 Çarşamba 16:00-16:30 / Tevfik Salim (Sağlam) İstasyonuEtik İlkeler
19 Şubat 2015 Perşembe 09:00-09:45 / Ana SalonMesleki Risklerimiz: şiddet, mobing, enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz hastalıklar
19 Şubat 2015 Perşembe 14:15-15:00 / Ana SalonKötü Haber Verme
19 Şubat 2015 Perşembe 15:30-16:00 / Behçet Uz İstasyonuAkılcı İlaç Kullanımı
20 Şubat 2015 Cuma 09:00-09:45 / Ana SalonSağlık Ve Hekimliğin Dönüşümü
20 Şubat 2015 Cuma 09:45-10:30 / Ana SalonEşitsizlik ve Sağlık
20 Şubat 2015 Cuma 13:30-14:15 / Ana SalonMetot ve İstatistik
20 Şubat 2015 Cuma 11:30-12:00 / Behçet Uz İstasyonuSarkoidozlu Hasta Yönetimi
20 Şubat 2015 Cuma 15:00-15:30 / İhsan Rıfat Sabar İstasyonuAkciğer Kanseri
20 Şubat 2015 Cuma 08:30-09:00 / Tevfik Salim (Sağlam) İstasyonuAkciğer Kanseri
20 Şubat 2015 Cuma 14:30-15:00 / Tevfik Salim (Sağlam) İstasyonuPulmoner Rehabilitasyona Aday Olgunun Değerlendirilmesi Ve Program Yapılandırma
21 Şubat 2015 Cumartesi 08:30-09:00 / Behçet Uz İstasyonuARDS Tanılı Olguya Yaklaşım
21 Şubat 2015 Cumartesi 10:00-10:30 / İhsan Rıfat Sabar İstasyonu