Site Haritası

Skip Navigation Links.
Collapse Ana SayfaAna Sayfa
Collapse DERNEKDERNEK
Misyon, Vizyon, İlke ve Amaçlar
Yönetim Kurulu
Başkanlar
Collapse KomitelerKomiteler
Finans Komitesi
Dış İlişkiler Komitesi
Bilimsel Komite ve Kurulları
Genel Merkez Danışma Komitesi
Yayın Komitesi
Örgütlenme ve Üye İletişimi Komitesi
Bülten İnternet Komitesi
Hemşirelik Komitesi
Uzman Komitesi
Asistan Komitesi
TTD Okul Komitesi
Bülten Komitesi
STE Komitesi
Bilim Destek ve İzleme Komitesi
Derneğin Organları
Tüzük
Kırmızı Kitap
Collapse Görüş ve TutumlarGörüş ve Tutumlar
Temel İlkeler
Tam gün
Göğüs Hastaneleri
Kamu Hastane Birlikleri Kanunu
Aile Hekimliği Yönetmeliği
TTB
Uyarı Metni
Beyaz Kitap
TTD’nin Üniversite Hastaneleri İle Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Afiliasyonu Hakkındaki Görüşü
650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Yönelik TTD Görüşü
TTD nin Tamgün uygulaması konusunda YÖK ve Sağlık Bakanlığına ilettiği çözüm önerileri
Mali Tablolar
İl Temsilcileri
Yönergeler
Dernek Tanıtım Slaytları
Collapse Ödüller & ProjelerÖdüller & Projeler
Ödüller
Projeler
Collapse BİLİMSEL ETKİNLİKLERBİLİMSEL ETKİNLİKLER
Kongreler
Sempozyumlar
Bahar Toplantıları
Tüm Etkinlikler
Collapse ÇalıştayÇalıştay
Çalışma Grupları çok merkezli araştırma Planlama Çalıştayı (16 Kasım 2017)
Collapse REHBERLERREHBERLER
Collapse TTD nin Yaptığı Rehberler TTD nin Yaptığı Rehberler
Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu 2018
Türk Toraks Derneği’nin GOLD Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Raporuna Bakışı 2017
TTD Astım Tanı ve Tedavi Rehberi 2016
Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu (2015)
Preoperatif Değerlendirme Uzlaşı Raporu (2014)
Astım Tanı ve Tedavi Rehberi (2014)
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Koruma, Tanı ve Tedavi Raporu (2014)
Sigara Bırakma Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu (2014)
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı Ve Tedavi Uzlaşı Raporu (2012)
Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Rehberi (2011)
Solunum Cihazları Rehberi (2011)
Astım Tanı ve Tedavi Rehberi (2010)
KOAH Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu (2010)
Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu (2009)
Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu (2009)
Astım Tanı ve Tedavi Rehberi (2009)
Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi (2006)
Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi (2002)
Astım Tanı ve Tedavi Rehberi (2000)
KOAH Tanı ve Tedavi Rehberi (2000)
Bronş Astması Tanı ve Tedavi Rehberi (1996)
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu 2018
Collapse TTD nin Ortak Olduğu RehberlerTTD nin Ortak Olduğu Rehberler
Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavi Rehberi (2016)
Kanserle İlişkili Venöz Tromboembolizm Profilaksi, Tanı ve Tedavi Kılavuzu - 2016
Anti-TNF Kullanan Hastalarda Tüberküloz Rehberi
Collapse Diğer RehberlerDiğer Rehberler
TTD nin İlgi Alanına Giren Diğer Rehberler
Küresel Rehberler
Collapse SÜREKLİ TIP EĞİTİMİSÜREKLİ TIP EĞİTİMİ
STE Etkinlik Arşivi
STE Başvuru Formu
STE Komitesi
Collapse ARAŞTIRMALARARAŞTIRMALAR
Collapse Araştırma Destek FonuAraştırma Destek Fonu
Desteklenen Projeler
Araştırma Destek Fonu Yönetmeliği
Araştırma Destek Fonu Başvuru Formu
Araştırma Destek Fonu Proje Rapor Formu
Collapse Yurtdışı Eğitim DesteğiYurtdışı Eğitim Desteği
ATS Bursları
ERS Bursları
Yurt Dışı Eğitim Desteği Başvuru Koşulları
Önceki Yıllarda TTD Yurt Dışı Eğitim Desteği Alan Üyelerimiz
Collapse ÖdüllerÖdüller
Türk Toraks Derneği Kongre Ödülleri
En İyi Çalışma Grubu Ödülü
En iyi Şube Ödülü
En İyi İl Temsilcisi Ödülü
Türk Toraks Derneği Bilim Ödülü
Türk Toraks Derneği Y.İzzettin Barış Hizmet Ödülü
Türk Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Ödülü
Türk Toraks Derneği Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü
Collapse Türk Toraks Derneği OkuluTürk Toraks Derneği Okulu
Okul Organizasyonu
Okul Yönetmeliği
Okul Etkinlikleri
Okul Çerçeve Metni
Okul Felsefesi
Proje Rapor Formu
Collapse ŞUBELERŞUBELER
Akdeniz
Ankara
Batı Anadolu
Batı Karadeniz
Çukurova
Doğu Anadolu
Doğu Karadeniz
Güneydoğu Anadolu
İç Anadolu
İstanbul
İzmir
Kuzeydoğu Anadolu
Marmara
Orta Anadolu
Orta Karadeniz
Collapse ÇALIŞMA GRUPLARIÇALIŞMA GRUPLARI
Akciğer Nakli
Akciğer Patolojisi
Torasik Onkoloji
Astım Allerji
Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı
Mesleksel Akciğer Hastalıkları
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Deneysel Araştırmalar
Göğüs Cerrahisi
Collapse Hava Kirliliği Görev GrubuHava Kirliliği Görev Grubu
Basın Yansımaları
Klinik Sorunlar
KOAH
Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım
Sağlık Politikaları
Solunum Sistemi İnfeksiyonları
Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım
Tanısal ve Girişimsel Yöntemler
Tüberküloz
Tütün Kontrolü
Uyku Bozuklukları
Kadın ve Akciğer Sağlığı
Hemşirelik Görev Grubu
Collapse Online KütüphaneOnline Kütüphane
Türk Toraks Dergisi
Collapse BültenlerBültenler
Plevra Bülteni
Toraks Cerrahisi Bülteni
Toraks Bülteni
Collapse KitaplarKitaplar
Collapse KitaplarKitaplar
Collapse Toraks KitaplarıToraks Kitapları
Kitaplar
TTD Yayın Komitesi Yönetmeliği
Toraks Kitap Editörleri
Cep Kitapları Serisi
Beyaz Kitap
Kırmızı Kitap
ERS Beyaz Kitabın Türkçe Çevirisi
TTD Türkçe Tanıtım Kitapçığı
TTD İngilizce Tanıtım Kitapçığı
Dünden Günümüze Göğüs Hastalıkları Kaynakları
Dünden Bugüne Türk Toraks Derneği
Kongreler
Kış Okulu
Mesleki Gelişim Kursları
Merkezi Kurslar
Kongre Kursları
Sunu Merkezi
Collapse Etik KuruluEtik Kurulu
Üyeler
Onam Formları
Faydalı Kaynaklar
Raporlar
Collapse Bilgi MerkeziBilgi Merkezi
Rehberler
Raporlar
Sunumlar
Dernek Bilgileri
Collapse Asistan KöşesiAsistan Köşesi
TTD 2012 – 2014 Dönemi Asistan Komitesi Üyeleri
Göğüs Hastalıkları Eğitim Süresi ile İlgili Bilgilendirme
Asistanlarımıza Duyuru (Tarih 14.2.2011)
Asistan Gelişim Sınavı
Collapse Hastalarımız için Sağlıklı YaşamHastalarımız için Sağlıklı Yaşam
Akciğer Hidatik Kisti Hasta Broşürü
Kuş Gribi
Collapse ZatürreeZatürree
Zatürree Ölümlerinin Önlenmesi Haftası Etkinliklerimiz
Hekim Toplantısı Programı
Basın Bülteni
Zatürree Hakkında Halk İçin El Kitabımız
Çocuklarda Toplum Kökenli Pnömoni (TKP) Tanı ve Tedavi Slayt Setimiz
Erişkinlerde Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Slayt Setimiz
Erişkinlerde TKP Hekim Cep Broşürümüz
Çocuklarda TKP Hekim Cep Broşürümüz
Hekimler için Erişkinlerde TKP Duvar Afişimiz
Hekimler için Çocuklarda TKP Duvar Afişimiz
Etkinlik Geri Bildirim Formu
Sigarayı Bırakıyoruz
KOAH
SARS
Astım Hasta Bilgi Seti
İletişim
BASINDA SAĞLIK
Önerilen Linkler
Arşiv
Collapse VİDEO GALERİVİDEO GALERİ
WASOG-BAL 2014
Collapse BELGELERBELGELER
Yönergeler
Raporlar
Yönetmelikler
MYK Kararları
Diğer Belgeler
Onam Formları
Basın Bildirileri
Collapse DuayenlerdenDuayenlerden
Dr. İzzettin Barış
Collapse European Respiratory SocietyEuropean Respiratory Society
Fellowships
Respire