Uzman KomitesiBaşkan-Okul Temsilcisi

Pelin Çetinkaya

Sekreter

Pınar Yıldız Gülhan

Üye

Aslıhan Ilgaz

Üye

Fatih Alaşan

Üye

Rabia E. Ünver

GYK- Göğüs Cerrahisi Uzman Temsilcisi

Seray Hazer