STE KomitesiSayın TTD Üyeleri,

2010 -2011 Dönemi başından itibaren Derneğimizin tüm Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri web tabanlı bir programla, elektronik ortamda toplanacak ve değerlendirilecektir.

Bu nedenle tüm etkinlikler için organizasyon sorumlularının etkinlik öncesinde Başvuru Formunu ve Etkinlik sonrasında Değerlendirme Formunu doldurması gereklidir.

STE çalışmaları için Genişletilmiş Yönetim Kurulumuzda aşağıda isimleri görülen Şube, Çalışma Grubu, Göğüs Cerrahisi, Uzman ve Asistan Temsilcisi üyelerimizden oluşan bir Komite seçilmiştir. Bu Komite'ye seçilen üyelerimizi kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

TTD Merkez Yönetim Kurulu

TTD STE KOMİTESİ

Dr. B. Oya İtil (oya.itil@deu.edu.tr)