Türk Toraks Derneği

Yönetim Kurulu


Genel Başkan
Dr. Arzu YORGANCIOĞLU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı MANİSA
Tel: 0236 232 84 92
E-mail: arzuyo@hotmail.com

Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Türk Toraks Derneği (TTD) üyeliği 1992' den beri devam etmektedir.
TTD Toraks Dergisi Editör Yardımcılığı, TTD Astım Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği, TTD Turkish Respiratory Journal Editörlüğü, TTD & ATS MECOR (Methods in Epidemiological Clinical and Operations Research ) Türkiye Koordinatörlüğü, TTD Astım Sempozyumu Organizasyon Komite üyeliği, TTD Kongre Organizasyon komite üyelikleri, Dünya Astım Kongresi (WAM) başkan yardımcılığı, TTD Genel Sekreterliği, TTD Dış İlişkiler Sorumlusu (2006-2010), 2.Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen 13. Merkez Yönetim Kurulu TTD Genel Başkanı olarak dernekte çalışmaktadır.
1. Başkan Yardımcısı
Dr. Sedat ALTIN
Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL
Tel: 0212 510 03 91
E-mail: draltinsedat@gmail.com

Dr. Sedat Altın, Türk Toraks Derneği (TTD) üyeliği 1992' den beri devam etmektedir. 2002-
2004 arası TTD MYK üyeliği İnternet-Bülten Temsilcisi, 2004-2008 arası İstanbul Şube Sekreterliği ve ardından Şube Başkanlığı, 2010 yılı 13. Kongre Başkanlığı ve 2010-2012 arası TTD MYK üyesi ve 2.Başkan Yardımcısı 2012-2014 arası TTD Genel Başkanı olarak çalıştı.
2014-2016 TTD MYK üyesi, 1. Başkan Yardımcısı olarak dernekte çalışmalarına devam etmektedir
2. Başkan Yardımcısı
Dr. Ali Fuat KALYONCU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD
Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Sıhhiye Ankara 06100
Tel: 0312 305 15 31- 305 17 21
E-mail: kalyon@ada.net.tr

Dr. A. Fuat Kalyoncu, 1992'den bu yana Türk Toraks Derneği (TTD) üyesidir. TTD'nin
Ankara Şubesinde, Astım ve Allerji Çalışma Kolunda, TTD Bülten sorumluluğu, Sempozyum ve Kongre başkanlığı, çeşitli görev grubu üyelikleri, bazı rehberlerin ve kitapların yazımında görev almıştır. 2014-2016 dönemi için TTD MYK 2.Başkan Yardımcısı olarak, çalışmalarına devam etmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerji & İmmünolojik Hastalıklar BD öğretim üyesidir.
Genel Sekreter
Dr. Zuhal KARAKURT
İstanbul - Süreyyapaşa Göğüs Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
Tel: 0 216 441 2350
E-mail: zuhaltoraks@gmail.com

Dr. Zühal Karakurt, Türk Toraks Derneği (TTD) üyeliği 1998 den beri devam etmektedir.
2009’da TTD Yurtdışı bursu ile 6 ay İtalya’da solunum mekanikleri ve diyafram fonksiyon değerlendirmesi üzerine eğitim aldı. TTD Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği, Çalışma Grubu Başkanlığı, TTD 14. Kongre Sekreteri, TTD Yoğun Bakım Sempozyum Sekreteri, TTD İstanbul Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 2014-2016 TTD Genel Sekreteri olarak dernekte çalışmalarına devam etmektedir.
Mali Sekreter
Dr. Güngör ATEŞ

Özel Memorial Diyarbakır Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
Tel: 0412 3146666/1126 
E-mail: gungorates@gmail.com

Dr.Güngör Ateş, Türk Toraks Derneği (TTD) üyeliği 1994' den beri devam etmektedir. TTD Güneydoğu Anadolu Şubesi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Halen TTD Güneydoğu Anadolu
Şube Başkanlığı ve TTD Merkez Yürütme Kurulunda Mali Sekreter olarak görev yapmaktadır.
Okul Başkanı
Dr. Oğuz KILINÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İZMİR
Tel: 0 232 412 38 01
E-mail: oguz.kilinc@deu.edu.tr

Dr. Oğuz Kılınç, 1992 yılından beri dernek üyesidir. Bugüne kadar İzmir şube sekreterliği, merkez delegeliği, ulusal kongre sekreterliği ve organizasyon komitesi üyeliği, Solunum sistemi infeksiyonları çalışma grubu sekreterliği ve yürütme kurulu üyeliği, Tütün kontrolü çalışma grubu başkanlığı ve yürütme kurulu üyeliği, Türk Toraks dergisi editörlüğü görevlerini yapmıştır. Derneğin bir çok kitap ve rehberinde yazar olarak görev almıştır. Halen Merkez Yönetim Kurulu’nda Okul Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı öğretim üyesidir.
Bilimsel Komite Başkanı
Dr. Benan MÜSELLİM
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi- İSTANBUL
Tel: 0216 414 30 00
E-mail: benanmusellim@gmail.com

Dr. Benan Müsellim,  Türk Toraks Derneği  (TTD) üyeliği 2000 yılından beri devam etmektedir. 2004 yılından itibaren Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesidir. 2007‐2008 Türk Toraks
Dergisi Editör Yardımcılığı,  2006‐2010 yılları arasında Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Sekreterliği, 2010‐2014 yılları arasında Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir.
2010 yılı Türk Toraks Derneği Yıllık Kongresi ve 2014 yılı WASOG‐Türk Toraks Derneği ortak kongresinin Sekreterliği'ni yapmıştır. 2010‐2014 yıllarında İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda yer
almış, 2012‐2014 arasında İstanbul Şubesi Mali Sekreterliği görevinde yer almıştır. 1 haziran 2014 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu'na, Bilimsel Komite Başkanlığı görevine seçilmiştir.
Dış İlişkiler Sorumlusu
Dr. Bülent KARADAĞ
İstanbul - Marmara Üniv.Pendik Eğitim Araştirma Hastanesi
Tel: 0216 6254627
E-mail: bkaradag@hotmail.com

Dr. Bülent Karadağ, Türk Toraks Derneği üyeliği 1996’dan beri devam etmektedir. 1995-6 yılında 4 ay ERS kısa dönem eğitim bursuyla İngiltere’de Londra Royal Brompton Hastanesi’nde gözlem ve araştırma yaptı. 2005 yılında ERS uzun dönem araştırma bursuyla 1 yıl süreyle Almanya Münih Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bölümü’nde alerjik hastalıklar epidemiyolojisi üzerine çalıştı. TTD Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği, Çalışma Grubu Başkanlığı (2 dönem), İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği (2 dönem), ERJ&AJRCCM Çeviri Dergisi Editör Yardımcılığı, 2014 Yılı Kongre Düzenleme Komitesi üyeliği, GAYE Komitesi üyeliği yaptı. Halen TTD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi(Dış İlişkiler Sorumlusu) olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Bülten ve Internet Sorumlusu
Dr. Levent AKYILDIZ
Özel Memorial Dicle Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
Tel: 0412 315 66 66 / 1012
E-mail: leventtoraks@gmail.com

Dr. Levent Akyıldız, 1999'da TTD üyesi oldu.  Bu süre zarfında, derneğin Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sekreterliği, Merkez Delegesi, Etik Kurul Temsilcisi, Mardin İl Temsilcisi, Tütün Çalışma Grubu Danışma Kurulu Üyesi, Bülten ve  İnternet Komitesi Üyesi, Tüzük Komitesi Üyesi, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görevler üstlendi. 2014‐2016 MYK üyesi    ve Bülten  İnternet sorumlusu olarak görevini sürdürüyor.
Göğüs Cerrahı Temsilcisi
Dr. Salih TOPÇU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı KOCAELİ
Tel: 0262 303 74 06
E-mail: salihtoraks@gmail.com

Dr. Salih Topçu, 1992 den beri TTD üyesi. 2003 – 2007 yıllarında Göğüs Cerrahisi Çalışma grubu yürütme kurulu üyesi, 2007 – 2011 yıllarında Göğüs Cerrahisi çalışma grubu başkanlığı yaptı. 2011 yılından beri TTD Merkez Yürütme kurulu Göğüs Cerrahisi temsilcisi ve TTD İstanbul şubesi delegesi.
Uzman Temsilcisi
Dr. Rabia Engin ÜNVER

Bursa- Orhangazi Devlet Hastanesi
E-mail: unverrabia@yahoo.com

Dr. Rabia Engin Ünver, 2004 yılından beri dernek üyesidir. TTD Uzman Komitesi Üyeliği, TTD 17. Kongre Uzman Temsilcisi olarak çalıştı. 2014-2016 TTD Uzman Temsilcisi olarak dernekte çalışmalarına devam etmektedir.
Asistan Temsilcisi
Dr. Pınar Atagün GÜNEY

İstanbul - Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


TÜRK TORAKS DERNEĞİ DENETLEME KURULU

Dr. Oya İTİL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İZMİR
Tel: 0232 412 38 01
E-mail: oya.itil@deu.edu.tr
Dr. Haluk ÇALIŞIR
Acıbadem Hastanesi-İstanbul
Tel: 2164214200/1217
E-mail: halukcalisir@gmail.com
Dr. Ertürk ERDİNÇ 
Denetleme Kurulu Başkanı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İZMİR
Tel: 0 232 390 29 04
E-mail: erturk.erdinc@ege.edu.tr


TÜRK TORAKS DERNEĞİ ONUR KURULU

Onur Kurulu Başkanı
Dr. Ülkü Bayındır

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İzmir
Tel: 0 232 390 29 05
E-mail: ulkubayindir05@gmail.com
Onur Kurulu Sekreteri
Dr. Abdullah Sayıner
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İzmir
Tel: 0 232 390 29 00
E-mail: abdullah.sayiner@ege.edu.tr
Dr. Bilun Gemicioğlu
İstanbul - Cerrahpaşa Tip Fakültesi
Tel: 0212 414 32 16
E-mail: bilung@gmail.com
Dr. Zeki Kılıçaslan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul
Tel: 0212 533 43 64
E-mail: zkaslan@istanbul.edu.tr
Dr. Füsun Topçu
Diyarbakır - Dicle Üniversitesi
Tel: 0412 248 80 01/4568
E-mail: topcuf@gmail.com

 

KONGRELER, TOPLANTILAR
İLETİŞİM
Tel:
0312 490 40 50
Faks: 0312 490 41 42
Turan Güneş Bulvarı, Koyunlu Sitesi
No: 175/19
Oran - Ankara
DERNEK
Yeni Üyelik
Misyon, Vizyon, İlke ve Amaçlar
Yönetim Kurulu
Başkanlar
Derneğin Organları
Tüzük
Dış İlişkiler
Kırmızı Kitap
Görüş ve Tutumlar
Mali Tablolar
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Kongreler
Sempozyumlar
Bahar Toplantıları
Tüm Etkinlikler
STE/SMG(EĞİTİM)
STE Etkinlik Arşivi
STE Başvuru Formu
STE Komitesi
ARAŞTIRMALAR
Araştırma Yardımı
Projeler
Burslar
Ödüller
Türk Toraks Derneği Okulu

 LookUs & Online Makale