Yönetim KuruluGenel Başkan
Dr. Hasan Bayram

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Topkapı, İstanbul.
Tel: 0 850 250 8 250 - 24221
E-mail: habayram@ku.edu.tr Web: http://medicine.ku.edu.tr/

CV

1. Başkan Yardımcısı
Dr. Ali Fuat KALYONCU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD
Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Sıhhiye Ankara 06100
Tel: 0312 305 15 31- 305 17 21
E-mail: kalyon@ada.net.tr

CV

2. Başkan Yardımcısı
Dr. B. Oya İtil
İzmir On Dokuz Eylül Üniversitesi
E-mail: oya.itil@deu.edu.tr

CV

Genel Sekreter
Dr. A. Berna Dursun
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı RİZE
Tel: 0464 213 04 91 / 1852
E-mail: berna.dursun@erdogan.edu.tr

CV

Mali Sekreter
Dr. Metin Özkan

Memorial Hastanesi
Email: metin58@yahoo.com

CV

Okul Başkanı
Dr. Yavuz Havlucu

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa


CV

Bilimsel Komite Başkanı
Dr. Metin Akgün

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Erzurum

CV

Dış İlişkiler Sorumlusu
Dr. Nurdan Köktürk
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları A. D. Beşevler, Ankara

CV

Bülten-İnternet Sorumlusu
Dr. Göksel Altınışık Ergur

Pamukkale Üniversitesi Tıp fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Kınıklı 20070 Denizli

CV

Örgütlenme-Üye İletişimi Sorumlusu
Dr. Pelin Duru Çetinkaya

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

CV

Komiteler Eşgüdüm Sorumlusu
Dr. Sibel Naycı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Poliklinik, Çiftlikköy Kampüsü Mersin
E-mail: atissibel@gmail.com

CV
Göğüs Cerrahı Temsilcisi
Dr. Selim Şakir Erkmen Gülhan
Ankara - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Tel: 0312 567 70 00
E-mail: egulhan@rocketmail.com

CV
Asistan Temsilcisi
Dr. Ökkeş Gültekin

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı


TÜRK TORAKS DERNEĞİ DENETLEME KURULU

Dr. Bilun Gemicioğlu
İstanbul - Cerrahpaşa Tip Fakültesi

Tel: 0212 414 32 16
E-mail: bilung@gmail.com
Dr. Ayşegül Füsun Öner Eyüboğlu
Ankara Başkent Üniversitesi
Dr. Ertürk Erdinç
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İZMİR
Tel: 0 232 390 29 04
E-mail: erturk.erdinc@ege.edu.tr


TÜRK TORAKS DERNEĞİ ONUR KURULU

 

Dr. Ülkü Bayındır
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İzmir

Tel: 0 232 390 29 05
E-mail: ulkubayindir05@gmail.com
Dr. Abdullah Sayıner
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İzmir
Dr. Hayati Bilgiç
Ankara Başkent Üniversitesi
Dr. Numan Ekim
Emekli
Dr. Dilşad Mungan
Ankara Tıp Fakültesi