İLETİŞİM

Danışmak istediğiniz konular için, BİZE DANIŞIN sayfamızdan yazacağınız mesajlara en kısa sürede cevap verilecektir.

Adres: Turan Güneş Bulvarı, Koyunlu Sitesi No: 175/19 Oran - Ankara

Yönetim Kurulu

Genel Başkan
Dr. Ali Fuat KALYONCU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD
Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Sıhhiye Ankara 06100
Tel: 0312 305 15 31- 305 17 21
E-mail: kalyon@ada.net.tr

Dr. A. Fuat Kalyoncu, 1992'den bu yana Türk Toraks Derneği (TTD) üyesidir. TTD'nin
Ankara Şubesinde, Astım ve Allerji Çalışma Kolunda, TTD Bülten sorumluluğu, Sempozyum ve Kongre başkanlığı, çeşitli görev grubu üyelikleri, bazı rehberlerin ve kitapların yazımında görev almıştır. 2014-2016 dönemi için TTD MYK 2.Başkan Yardımcısı olarak, çalışmalarına devam etmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Allerji & İmmünolojik Hastalıklar BD öğretim üyesidir. Halen 13. Merkez Yönetim Kurulu TTD Genel Başkanı olarak dernekte çalışmaktadır.
1. Başkan Yardımcısı
Dr. Arzu YORGANCIOĞLU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı MANİSA
Tel: 0236 232 84 92
E-mail: arzuyo@hotmail.com

Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Türk Toraks Derneği (TTD) üyeliği 1992' den beri devam etmektedir.
TTD Toraks Dergisi Editör Yardımcılığı, TTD Astım Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği, TTD Turkish Respiratory Journal Editörlüğü, TTD & ATS MECOR (Methods in Epidemiological Clinical and Operations Research ) Türkiye Koordinatörlüğü, TTD Astım Sempozyumu Organizasyon Komite üyeliği, TTD Kongre Organizasyon komite üyelikleri, Dünya Astım Kongresi (WAM) başkan yardımcılığı, TTD Genel Sekreterliği, TTD Dış İlişkiler Sorumlusu (2006-2010), 2.Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 12. Merkez Yönetim Kurulu TTD Genel Başkanı olarak dernekte çalışmıştır.
2. Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan Bayram

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları, Topkapı, İstanbul.
Tel: 0 850 250 8 250 - 24221
E-mail: habayram@ku.edu.tr
Web: http://medicine.ku.edu.tr/

Dr. Hasan Bayram 1992’den beri Türk Toraks Derneği (TTD) üyesidir. Astım ve Allerji Çalışma Grubu ve Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 2005 Yılında Deneysel Çalışmalar, Solunum Hücre Biyolojisi ve Genetik Çalışma Grubunun kurulmasında yer aldı, 2 dönem başkanlığını, 2 dönem de yürütme kurulu üyeliğini yaptı. TTD Güneydoğu Şube Sekreterliği ve 2006-2008 yılları arasında Çukurova Şube Başkanlığını yaptı. TTD kongrelerinde çeşitli görevler üstlendi, hazırlanan çeşitli kitap ve eğitim materyaline katkı sundu. Bu göreve gelmeden önce son olarak Turkish Thoracic Journal'ın eş editörlüğünü yapmıştır.

Genel Sekreter
Dr. Sibel NAYCI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Poliklinik, Çiftlikköy Kampüsü Mersin
E-mail: atissibel@gmail.com

Dr. Sibel Atış Naycı, 1993 yılından beri Türk Toraks Derneği (TTD) üyesidir. Bugüne kadar TTD Çukurova Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Şube Sekreterliği ve Merkez Delegeliği, 11. Yıllık Kongre Mali Sekreterliği, 18. Yıllık Kongre Bilimsel Komite Başkanlığı, 2 dönem Deneysel Çalışmalar, Solunum Hücre Biyolojisi ve Genetik Çalışma Grubu yürütme kurulu üyeliği, 2 dönem de KOAH Çalışma Grubu yürütme kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Derneğin bazı kitap ve rehberlerinde yazar olarak görev almıştır. Halen TTD 13. Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri olarak dernekte çalışmalarına devam etmektedir. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Mali Sekreter
Dr. Enver YALNIZ

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hast. Hastanesi
E-mail: enveryalniz@gmail.com
Okul Başkanı
Dr. Osman ELBEK
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Tel: 0 232 412 38 01
E-mail: osmanelbek@yahoo.com
Bilimsel Komite Başkanı
Dr. İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları A. D. Beşevler / Ankara
E-mail: ikoguzulgen@gmail.com

Dr. İ.Kıvılcım Oğuzülgen, 1994 yılından beri dernek üyesidir. Bugüne kadar Ankara şube yönetim kurulu üyeliği, şube denetleme kurulu üyeliği, merkez delegeliği, kongre mali sekreterliği, kongre sekreterliği, kongre başkanlığı, Astım Çalışma Grubu yürütme kurulu üyeliği, sekreterliği ve başkanlığı, Genel Merkez Danışma Komitesi (Genişletilmiş Yönetim Kurulu) üyeliği, Bilimsel Komite Danışma Kurulu üyeliği, Türk Toraks Dergisi editör yardımcılığı, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Türkçe Çevirisi editörlüğü, güz sempozyumları organizasyon komitesi üyeliği yapmıştır. Derneğin birçok kitabında, Astım ve Pulmoner Tromboemboli rehberlerinde yazar olarak görev almıştır. Halen Bilimsel Komite Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Dış İlişkiler Sorumlusu
Dr. Öner DİKENSOY
Acıbadem Taksim Hastanesi, İstanbul
E-mail: dikensoy@yahoo.com

Dr. Öner Dikensoy’un, Türk Toraks Derneği (TTD) üyeliği 1992' den beri devam etmektedir. TTD KOAH Çalışma grubu yürütme kurul üyeliği, TTD Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu yürütme kurulu üyeliği ve Başkanlığı, TTD Plevra Bülteni Editörlüğü, TTD Turkish Thoracic Journal Editör Yardımcılığı, TTD Çukurova Şube Yönetim Kurulu Üyeliği ve TTD 15. Yıllık Kongre Kömitesi Dış İlişkiler Sorumlusu görevlerinde bulundu.  Halen TTD Turkish Thoracic Journal Editörü olarak dernekte çalışmaktadır. Bu göreve gelmeden önce son olarak Turkish Thoracic Journal'ın eş editörlüğünü yapmıştır.
Bülten ve Internet Sorumlusu
Dr. Elif ŞEN
Ankara Tıp Fakultesi Göğüs Hastalıkları Cebeci / ANKARA
Tel: 312 5957078
E-mail: esen@ankara.edu.tr
Örgütlenme-Üye İletişimi Sorumlusu
Dr. Serpil TEKGÜL
Dr. Suat Seren Göğüs Hast. Hastanesi Yenişehir İzmir
Tel: 312 5957078
E-mail: tekguls@yahoo.com
Komiteler Eşgüdüm Sorumlusu
Dr. Levent AKYILDIZ
Özel Memorial Dicle Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
Tel: 0412 315 66 66 / 1012
E-mail: leventtoraks@gmail.com

Dr. Levent Akyıldız, 1999'da TTD üyesi oldu.  Bu süre zarfında, derneğin Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Sekreterliği, Merkez Delegesi, Etik Kurul Temsilcisi, Mardin İl Temsilcisi, Tütün Çalışma Grubu Danışma Kurulu Üyesi, Bülten ve  İnternet Komitesi Üyesi, Tüzük Komitesi Üyesi, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görevler üstlendi. 2014‐2016 MYK üyesi ve Bülten  İnternet sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2016-2018 MYK üyesi komiteler eşgüdüm sorumlusu olarak görevini sürdürüyor.
Göğüs Cerrahı Temsilcisi
Dr. Selim Şakir Erkmen GÜLHAN
Ankara - Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Tel: 0312 567 70 00
E-mail: egulhan@rocketmail.com

Türk Toraks Derneğinin 1992 yılından beri üyesi. Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Yürütme Kur ulunda çeşitli defalar görev aldı.
Asistan Temsilcisi
Dr. Asena ARISOY

Ege Üniversitesi
E-mail: asenaarisoyaydin@mynet.com

TÜRK TORAKS DERNEĞİ DENETLEME KURULU

DR. SADIK ARDIÇ
DR. PINAR ÇELİK
DR. ERTÜRK ERDİNÇ


TÜRK TORAKS DERNEĞİ ONUR KURULU

DR. ÜLKÜ BAYINDIR
DR. MÜZEYYEN ERK
DR. BİLUN GEMİCİOĞLU
DR. ZEKİ KILIÇASLAN
DR. FÜSUN TOPÇU

  GÜNCEL HABERLER


Tüm Duyurular

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© 2017 Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır