Homosistein Düzeyi Ve Lipid Profilinin Pulmoner Tromboembolideki Rolü - Ayşegül Karalezli
Sunan: Ayşegül Karalezli / Sunum tarihi: 24 Nisan 2008 Perşembe


Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi
Mini Sempozyum >

Homosistein Düzeyi Ve Lipid Profilinin Pulmoner Tromboembolideki RolüVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Ayşegül Karalezli
Homocysteine And Serum-Lipide Levels In Pulmonary Thromboembolism
Şerife Savaş Bozbaş
Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Pulmoner Komplikasyon Sıklığı Ve Mortalite İle İlişkisi
Şerife Savaş Bozbaş
Pulmonary Complications Following Liver Transplantation And Relation To Mortality
Asiye Kanbay
Pulmoner Emboli - Pnömoni Ayırıcı Tanısında Serum Proklasitoninin Tanısal Değeri
Asiye Kanbay
The Diagnostic Value of Serum Procalcitonin In Differential Diagnosis of Pulmonary Embolism and Community Acquired Pneumonia
Handan İnönü
Kompleks Uyku Apne Sendromunun Klinik ve Polisomnografik Özellikleri
Handan İnönü
Clinical And Polisomnographic Features of Complex Sleep Apnea Syndrome
Önder Öztürk
Gastroözofagial Reflü İle Birlikte Olan Kronik Öksürükte Pulmoner Aspirasyonunun Rolü Var Mı?
Önder Öztürk
Does Pulmonary Aspiration Have A Role In Patients With Chronic Cough Due To Gastroesophageal Reflux Disease?
Ahmet Ursavaş
Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ghrelin, Leptin, Adiponectin Ve Resistin Düzeyleri - Obezitenin Rolü
Ahmet Ursavaş
Ghrelin, Leptin, Adiponectin, And Resistin Levels In Sleep Apnea Syndrome - Role Of Obesity