Akciğer Kanserlerinde Radyolojik Yanıtın Değerlendirilmesi - Recep Savaş
Sunan: Recep Savaş / Sunum tarihi: 28 Nisan 2007 Cumartesi


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
Yuvarlak Masa > Torasik Onkolojide Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinde Radyolojik Yanıtın DeğerlendirilmesiVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Muzaffer Metintaş
Response Evaluation Of Mesothelioma Therapy
Erhan Eser
Sağlıkta Yaşam Kalitesi ve Akciğer Kanseri