Video Yardımlı Ve Video Torakoskopik Lobektomide Klinik Sonuçlarımız; 10 Olguluk Seri - Oral Akın
Sunan: Oral Akın / Sunum tarihi: 27 Nisan 2007 Cuma


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 8 -Göğüs Cerrahisinde Cerrahi Yaklaşımlar

Video Yardımlı Ve Video Torakoskopik Lobektomide Klinik Sonuçlarımız; 10 Olguluk SeriVideoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Oral Akın
Our Clinical Outcomes On Video Assisted And Video Thoracoscopic Lobectomy, Report Of Ten Cases
Alper Toker
Subglottik ve Trakeal Hastalıklarda Trakeostomi Dışı Girişimler: Son 5 Yılda Ne Yaptık
Alper Toker
Interventions Other Than Tracheostomy in Subglottic and Tracheal Pathologies. What Did We Do in The Last 5 Years ?
Ahmet Üçvet
N2 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Cerrahi Tedavi Sonuçları
Ahmet Üçvet
Results Of Surgical Treatment in N2 Non Small Cell Lung Carcinoma
A. Kır
Trakeobronşiyal Sleeve Rezeksiyonlar: 53 Olguluk Kişisel Çalışma
A. Kır
Tracheobronchial Sleeve Resections: Personal Experience With 53 Cases
Aslı Gül Akgül
Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Rezeksiyon Sonuçları
Aslı Gül Akgül
Results of Lung Cancer Resection Following Neoadjuvant Therapy