Serum Adiponektin Düzeyi Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Kardiyovasküler Hastalık Gelişimini Etkiler mi? - Tansu Ulukavak Çiftçi
Sunan: Tansu Ulukavak Çiftçi / Sunum tarihi: 28 Nisan 2007 Cumartesi


Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi
MİNİ SEMPOZYUMLAR > Mini Sempozyum 13 - Uykuda Solunum Bozukluklarında Sitokinler

Serum Adiponektin Düzeyi Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Kardiyovasküler Hastalık Gelişimini Etkiler mi?Videoları sadece Türk Toraks Derneği üyeleri görebilmektedir.
Lütfen giriş yapınız:
Kayıtlı e-postanız
T.C. Kimlik No
 

Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Burcu Oktay
OUAS’lu Hastalarda H-FABP Seviyeleri İle Kardiak Hasar Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Burcu Oktay
Evaluation Of The Relationship Between H-FABP Levels and The Risk Of Cardiac Damage In Patients With OSAS
Ahmet Ursavaş
Obezitedeki Düşük Serum IGF-1 Düzeyleri Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İle İlişkili Olabilir
Ahmet Ursavaş
Low Level Of IGF-I In Obesity May Be Related Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Tansu Ulukavak Çiftçi
Does Serum Adiponectin Level Affect Cardiovascular Risk In Obstructive Sleep Apnea Syndrome?
Tansu Ulukavak Çiftçi
OSAS’lı Hastalarda Hipoksi-Reoksijenasyon Fenomeninin Sonuçları
Tansu Ulukavak Çiftçi
Consequences of Hypoxia-Reoxygenation Fenomen in Patients with OSAS
K. Aksu
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Plazma Oreksin-A Düzeyi
K. Aksu
Plasma Orexin-A Levels in Patients with Obstructive Sleep Apnea Sydrome